Kunskap och tradition sedan 1877
Om oss Oscar Carlsson Ur & Optik Sedan 1907 finns vi på Storgatan 18 i Växjö. Vår ambition är att ge våra kunder ett brett utbud av ur och optik. Vår kunskap och erfarenhet ska hjälpa kunden att välja rätt produkter. Vår målsättning är att vårda våra kunder och tillsammans med dem utveckla vår relation. Företagets historik I länsstyrelsens handelsregister den 14 mars 1877 finns infört att Frans Oscar Carlsson från Herråkra "ämnade idka handel med ur". Denna handel blev mycket omfattande och uren importerades framför allt från Tyskland. Verksamheten gav mycket sysselsättning för postverket som fick ordna med daglig förbindelse med Herråkra. 1895 flyttade firman till Växjö och Kungsgatan 2. Man inregistrerade ett eget varumärke, Blenda. 1907 flyttade affären till Fukska huset på Storgatan 18 där butiken fortfarande har sin adress. 1909 över togs butiken av sonen Oscar Carlsson. Sonen Sture Carlsson återvände från optikstudier i Tyskland och startade optikverksamhet i företaget på 1930- talet. 1941 Ombildades firman till aktiebolag, och Oscar Carlssons son Sture Carlsson tog över rodret. 1977, i samband med 100 års jubileet lämnade Sture över verksamheten till dottern Annie och med arbetarna Inge Petersson och Anders Jelander. Sedan 2006 drivs butiken av under tecknad. Med en sån här anrik verksamhet följer mycket historia. Och det är inte ovanligt att kunder kommer in bara för att få berätta om gamla minnen. Välkommen in så kan vi skapa nya minnen. Daniel Jelander med personal
Copyright © 2023 Oscar Carlsson Ur & Optik, Storgatan 18, 352 31 Växjö Tel: 0470-122 59